Juriplan Advies

Heeft u behoefte aan advies op het brede terrein van het omgevingsrecht?

Onze laatste projecten

Gebiedsontwikkeling Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis gaat in Haarlem een nieuw ziekenhuisgebouw van circa 60.000 m² bvorealiseren, op de huidige locatie. Ook worden op de locatie 200 woningen gerealiseerd.

Juriplan Advies ondersteunt het Spaarne Gasthuis in dit proces en werkt in dit project samen met Ptg advies en VV1 advies voor de leefomgeving.

Chw-plan en omgevingsplan

In het Rotterdamse havengebied is de transitie naar het nieuwe omgevingsrecht ingezet met o.a. een pilot voor Maasvlakte II.De pilot is een leer- en demonstatieproject en een gezamenlijk project van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam.

Juriplan Advies heeft het Chw-plan en het omgevingsplan voor de Maasvlakte ll opgesteld.

Bezwaar- en beroepschiften

Hart van Zuid is het ‘hart van Rotterdam-Zuid, dat vanaf 2016 een totale metamorfose ondergaat. Dit wordt gerealiserrd door een publiek-private samenwerking van de Gemeente Rotterdam en de bouwcombinatie Ballast Nedam en Heijmans.

Juriplan Advies adviseert over de risico’s van binnengekomen bezwaar- en beroepschriften en voorlopige voorzieningen.

Omgevingsverordening

De provincie Limburg is bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsverordening.

Juriplan Advies is aangesteld voor de coördinatie van en advies aan het externe projectteam (3 FTE) voor het opstellen van deze omgevingsverordening. We werken hiervoor samen met Flo Legal. Wij onderhouden als projectverantwoordelijke het contact met de projectleider en de jurist van de Provincie Limburg.

Interim Advies

Steenvlinder faciliteert en realiseert eigenbouw in Nederland. Zelfbouw in leegkomende gebouwen of op vrije kavels is een manier om aan gebieds- (her-)ontwikkeling te doen.

Juriplan Advies adviseert Steenvlinder ad interim bij het uitbreiden van hun dienstverlening en voorzie ik hen van juridisch advies over de door te lopen vergunningprocedures en het kostenverhaal.

Verkennend vooronderzoek decentrale financiële regelruimte

Door de Omgevingswet ontstaat bij gemeenten, waterschappen en provincies extra decentrale ruimte. Het gebruik ervan wordt bekeken vanuit de behoefte van de uitvoeringspraktijk en focust op de kansen die de extra decentrale ruimte biedt.

Juriplan Advies voert het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met Flo Legal.

Systeemcheck omgevingsplan

Door de komst van de Omgevingswet worden huidige bestemmingsplannen overgezet  in één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Een aantal gemeenten zijn al bezig met het opstellen van ontwerp omgevingsplannen voor deelgebieden. Zo ook de gemeente Dordrecht.

Juriplan Advies heeft voor de gemeente Dordrecht, samen met Flo Legal, een systeemcheck op het omgevingsplan Amstelwijck uitgevoerd

Subsidiariteitstoets (ontwerp) omgevingsvisie en omgevingsverordening

De Omgevingswet stelt het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsverordening voor provincies verplicht. Om deze instrumenten in de ‘geest van de Omgevingswet’ te ontwerpen staan drie basisbeginselen centraal, namelijk het subsidiariteitsbeginsel, proportionaliteitsbeginsel en het beginsel van de minst belastende interventie.

De provincie Utrecht heeft een ontwerp omgevingsvisie en ontwerp omgevingsverordening opgesteld. Juriplan Advies heeft de toetsing of de beginselen op de juiste wijze in de ontwerpstukken zijn toegepast uitgevoerd samen met Sarah Ros Bestuursadvies. .

Heeft u behoefte aan advies op het brede terrein van het omgevingsrecht?

 

De Omgevingswet staat voor de deur. Dat betekent dat ook uw organisatie voorbereid moet zijn op de veranderingen die de wetswijziging met zich meebrengt. Zowel op organisatorisch als op juridisch vlak.

Hiervoor  bent u bij Juriplan Advies aan het juiste adres. Als u contact opneemt kunnen wij in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden verkennen.

 

Wat opdrachtgevers over ons werk zeggen

Ik heb Maarten Engelberts, als drijvende kracht achter Juriplan, 15 jaar geleden leren kennen als bestemmingsplan-jurist. Hij wist voor elk probleem een oplossing, die bovendien begrijpelijk is omdat hij het zo duidelijk formuleert. Later heeft hij zich bij het Ministerie ook gespecialiseerd in de Omgevingswet. Hij wordt vaak gevraagd om zijn deskundigheid en zijn spreekvaardigheid. Ook bij mijn bedrijf Steenvlinder maken we regelmatig gebruik van zijn diensten.

Marnix Norder

Initiatiefnemer, Steenvlinder