Systeemcheck Omgevingsplan

Amstelwiijck

Periode

2020

 

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Doel en aanleiding

Door de komst van de Omgevingswet zullen de huidige bestemmingsplannen overgezet worden in één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Een aantal gemeenten zijn al bezig met het opstellen van ontwerp omgevingsplannen voor deelgebieden. Zo ook de gemeente Dordrecht.

Voor de gemeente Dordrecht is samen met Simon Handgraaf van Flo-Legal een systeemcheck op het omgevingsplan Amstelwijck uitgevoerd. De vraag vanuit de gemeente Dordrecht richtte zich op het samenbrengen van alle regels die komen kijken bij de ontwikkeling van een woonwijk. De verruimde flexibiliteit betekende meer verwijzingen en de toepassing hiervan in de digitale omgeving zou geen problemen mogen opleveren.

Projectbeschrijving

Maarten en Simon hebben onder andere de systematiek en wetstechnische gedeelte van de concepttekst van omgevingsplan Amstelwijck onder de loep genomen. Naast een algemene analyse zijn aan de gemeente Dordrecht suggesties meegeven om wetteksten aan te passen.

Tot slot hebben Maarten en Simon algemeen advies gegeven over mobiliteitsregels in een omgevingsplan.

Meer weten over dit project?

6 + 8 =

Juriplan Netwerk

Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen opdrachtgever en de volgende personen

Simon Handgraaf

Jurist omgevingsrecht | Flo Legal

Maarten Engelberts

Jurist omgevingsrecht | Juriplan Advies