Juriplan Tooling

Wilt u uw digitaliseringsagenda verder uitrollen?

Juriplan Tooling

Omgevingsplangenerator

De omgevingsplangenerator is een tool om u stapsgewijs te ondersteunen bij het maken van keuzes bij het opbouwen van uw omgevingsplan.

Zo’n tool maken we ook voor uw nadeelcompensatie- en legesverordening en uw mandaatregeling. De tools kunnen op maat voor uw organisatie worden ingezet door één van onze specialisten, of netwerkpartners.

Omgevingseffectchecker

De omgevingseffectchecker is een tool waarin effecten van initiatieven op de leefomgeving in een 3D omgeving inzichtelijk worden gemaakt.

Een tool die u van start tot eind kunt inzetten voor het ondersteunen van uw besluitvormingsproces.

Denk aan het uitvoeren van milieuonderzoeken, het opstellen van een milieueffectrapportage, het inzichtelijk maken van de gevolgen van besluitvorming bij bewonersavonden, het informeren van uw gemeenteraad en het ondersteunen van het proces bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u digitale hulpmiddelen inzetten om uw ambities te bereiken?

Effectiviteit en efficiency gaan samen met digitale hulpmiddelen.

Juriplan Advies ziet  de innovatieve mogelijkheden op dit vlak. Mogelijkheden waardoor u uw werk efficiënter kunt doen, met minder onderzoekslasten en met meer transparantie in het planvormingsproces.

We bekijken graag met u de mogelijkheden.