Chw-plan en omgevingsplan

Pilot Maasvlakte ll

Periode

2018 – heden

Opdrachtgever

Port of Rotterdam

Doel en aanleiding

In het Rotterdamse havengebied is de transitie naar het nieuwe omgevingsrecht ingezet met onder andere een pilot voor Maasvlakte II, waarbij zowel een Chw-plan als een omgevingsplan wordt opgesteld. De pilot is een leer- en demonstatieproject. Het doel van de pilot is het leren omgaan met nieuwe concepten en instrumenten en te demonstreren hoe het nieuwe omgevingsrecht-instrumentarium zou kunnen werken. Op basis daarvan kunnen de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet worden vergeleken met de mogelijkheden van de Omgevingswet.

De pilot is een gezamenlijk project van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam, waarbij er nauw wordt samen gewerkt met de betrokken omgevingsdiensten, waaronder Milieudienst Rijnmond (DCMR)..

Projectbeschrijving

Juriplan Advies heeft voor de Maasvlakte ll het Chw-plan en het omgevingsplan opgesteld.

Daarnaast heeft Juriplan Advies de Handleiding Omgevingsplan Maasvlakte 2 opgesteld. Deze handleiding voor het opstellen en beheren van het omgevingsplan is bedoeld voor de planopstellers (ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het wijzigen van het omgevingsplan). De handleiding geeft, naast de toelichting van het omgevingsplan, inzicht in de keuzemogelijkheden, de tot nu toe gemaakte keuzes en de consequenties daarvan. In deze handleiding wordt toegelicht welke drie stappen zijn doorlopen bij het opbouwen van het omgevingsplan. Het betreft de volgende stappen:

  1. Wat moet, wil of kan ik regelen in het omgevingsplan?
  2. Wat wil ik waar regelen en waarom?
  3. Hoe wil ik een activiteit regelen?

Meer weten over dit project?

5 + 13 =