Decentrale financiële regelruimte

Verkennend vooronderzoek

Periode

2020

Opdrachtgever

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Programmadirectie Eenvoudig Beter

Doel en aanleiding

Dit onderzoek heeft betrekking op het gebruik van extra decentrale ruimte die als gevolg van de Omgevingswet ontstaat bij gemeenten, waterschappen en provincies. Deze extra decentrale ruimte wordt benaderd van uit de behoefte van de uitvoeringspraktijk met de focus op de kansen die de extra decentrale ruimte voor de praktijk biedt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onderzoek is onderdeel van een breder pallet aan onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet en is een vervolg op “Decentrale ruimte in zicht” (Kokx De Voogd, januari 2020)

Projectbeschrijving

Het Rijk en de koepels brengen de financiële effecten van de stelselherziening omgevingsrecht in beeld. Daarvoor zijn een aantal (her)onderzoeken nodig. Het eerder door Kokx De Voogd uitgevoerde onderzoek “Decentrale ruimte in zicht” gaat over de decentrale ruimte in het stelsel van de Omgevingswet en de mogelijkheden om die ruimte lastenluw te gebruiken. Het rapport brengt decentrale ruimte op een analytische en stelselmatige wijze in beeld en geeft inzicht in de mogelijkheden om de ruimte die de wetgever in de Omgevingswet biedt op een bestuurlijk verstandige manier te gebruiken.

Dit rapport is een vervolg op die rapportage. In dit rapport wordt de extra decentrale ruimte benaderd van uit de behoefte van de uitvoeringspraktijk. Daarbij wordt gefocust op de kansen die de extra decentrale ruimte voor de praktijk biedt.

Meer weten over dit project?

9 + 14 =

Juriplan Netwerk

Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen opdrachtgever en de volgende personen

Simon Handgraaf

Jurist omgevingsrecht | Mede-eigenaar Flo Legal

Maarten Engelberts

Jurist omgevingsrecht | Eigenaar Juriplan Advies

Eva Etty

Jurist omgevingsrecht | Juriplan Advies