Het maken van een Omgevingsplan

Leergang

Periode

september – oktober 2020

Opdrachtgever

VNG Connect 

Doel en aanleiding

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Door de nieuwe wet worden de huidige bestemmingsplannen van rechtswege één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Samenhang is van belang in dit juridische kader voor de fysieke leefomgeving. Een nieuw instrument brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Om aan deze kennisbehoefte te voorzien is de Leergang Omgevingsplan ontwikkeld.

Onderwerpen

Onderwerpen die centraal staan binnen de Leergang Omgevingsplan zijn:
  • Samenhang van de Omgevingswet, de AMvB’s en de kerninstrumenten
  • Relatie van Digitaal Stelsel Omgevingswet, toepasbare regels en omgevingsplanregels
  • Structuur van het Omgevingsplan
  • Transitiefase: Invoeringswet, Invoeringsbesluit en overgangsrecht
  • Integraal werken Onderwerpen en acties die gedaan kunnen worden voor de inwerkingtreding