Wetgevingstechniek voor omgevingsplannen

2-daagse praktijkcursus

Periode:

8 & 26 oktober 2020

Opdrachtgever

Berghauser Pont Academy

Plaats:

Utrecht

Doel en aanleiding

Eén van de aspecten die de Omgevingswet met zich mee brengt is dat veel onderwerpen decentraal worden opgepakt. Decentrale overheden worden uitgedaagd om hun regelgeving te modificeren naar integrale regels die het gedachtegoed van de Omgevingswet dragen. Hierdoor ontstaat een nieuwe kennis- en vaardigheidsbehoefte. Zo is er behoefte aan kennis op het gebied van instructie- en rijksregels, manieren om gebruiksruimte te benutten en vaardigheid in het opstellen van artikelen.

Onderwerpen

Om aan te sluiten op deze kennisbehoefte werken Juriplan Academy en Berghauser samen. De tweedaagse praktijkcursus bestaat uit:

  • Opstellen integrale regels volgens gedachtegoed nieuwe stelsel
  • Zowel kennis als wetgevingsvaardigheden
  • Instructieregels, maatwerkregels, regels gebruiksruimte
  • Regels formuleren in Omgevingswet-stijl: kernachtig, helder en eenduidig
  • Praktisch, ook zelf aan de slag

Juriplan Netwerk

Simon Handgraaf

Jurist omgevingsrecht |Mede-eigenaar Flo Legal

Maarten Engelberts

Jurist Omgevingsrecht | Eigenaar Juriplan Advies