Jantien Stoter – 3D en de Omgevingswet, deel 2

door | 24 jan 2016 | Publicatie | 0 Reacties

De Omgevingswet integreert vele wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Onder deze wet vallen thema’s als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Bijna al deze thema’s hebben een 3D-component en daarom wordt vaak de vraag gesteld of de Omgevingswet niet “3D” zou moeten zijn. En vaak is het antwoord dat 3D, in het toch al zo complexe proces van de Omgevingswet, nu even te ingewikkeld is.

 

Maar wat betekent het eigenlijk als we het hebben over een 3D-implementatie van de Omgevingswet? En hoe kan de implementatie van de Omgevingswet nu en op de langere termijn de vruchten plukken van beschikbare 3D -technologie zonder er last van te hebben? Dit artikel (waarvan het eerste deel is gepubliceerd in Geo-Info 2015-6) is mede gebaseerd op de ideeën van de Doorbraak3D-inspiratiegroep “3D en de Omgevingswet”.

 

De groep bestaat uit Bert Rademaker en Maarten Engelberts (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Florian Witsenburg (Tygron), Daniel van Dijk (Gemeente Den Haag) en Jantien Stoter (TU Delft).

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts maakte vanuit Ministerie I&M onderdeel uit van Doorbraak3D-inspiratiegroep “3D en de Omgevingswet”