VNG – Webinar voorbereiden omgevingsplan

VNG – Webinar voorbereiden omgevingsplan

VNG – Webinar voorbereiden omgevingsplan

Dit VNG webinar van 25 november 2019 helpt u op weg bij uw voorbereiding op het omgevingsplan. U krijgt  een overzicht van de tools die VNG hiervoor heeft ontwikkeld.

 

Het omgevingsplan bevat straks alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

 

Bekijk hier het webinar op de VNG website

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts als lid van het VNG-team Invoering Omgevingswet met Katja Stribos.

Eerst de muren, dan de inrichting

Het opstellen van een omgevingsplan vraagt om een goede voorbereiding. We laten zien hoe u eerst de structuur neerzet en vervolgens aan de slag gaat met het vullen van deze structuur, bijvoorbeeld door het gebruik van staalkaarten.

Tools

Tijdens het webinar komt het casco aan de orde als voorbeeldstructuur. Wat is het en hoe kunt u het gebruiken? Vervolgens laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe u het casco kunt vullen. Daarbij gebruiken we de online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’. Deze tool geeft antwoord op vragen die aan bod komen wanneer u aan de slag gaat met het omgevingsplan. Ook is er aandacht voor nieuwe staalkaarten die binnenkort gepubliceerd worden.

Sprekers/inhoudelijk deskundigen

Katja Stribos, strategisch adviseur Omgevingswet
Maarten Engelberts, senior jurist Omgevingswet

Voorzitter

Pascale Georgopoulou, adviseur implementatie Omgevingswet

 

Bijlage 1

 

Bijlage 2

Omgevingsweb – Webinar Omgevingsplan deel 2: wat verandert er voor u?

Omgevingsweb – Webinar Omgevingsplan deel 2: wat verandert er voor u?

Omgevingsweb – Webinar Omgevingsplan deel 2: wat verandert er voor u?

Op 8 september 2016 organiseerde Omgevingsweb in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een lunch-webinar over het Omgevingsplan, als aanvulling op het webinar over het Omgevingsplan van 28 juni 2016.

 

Het omgevingsplan is een belangrijk instrument in de Omgevingswet. Het komt in de plaats van het bestemmingsplan en allerlei verordeningen. Maar welke extra mogelijkheden biedt het omgevingsplan ten opzichte van het huidige bestemmingsplan en de lokale verordeningen? En op welke wijze kan een omgevingsplan tot stand komen?

 

Het omgevingsplan gaat over meer dan alleen ruimtelijke ordening en bevat ook milieuregels over bijvoorbeeld geluid. Daarbij veranderen ook de rollen van instanties, maar wie heeft welke rol? En wat zijn de belangrijkste lessen die de afgelopen maanden in pilots zijn opgedaan? Met andere woorden: wat verandert er nu écht voor u?

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts en Patricia Palmen, beleidsmedewerker en programmamanager Eenvoudig Beter bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verzorgden het Webinar “Omgevingsplan deel 2: wat verandert er voor u?”