Bureau SLA – Koers houden – leidraad adaptief ontwikkelen

door | 24 mei 2016 | Publicatie | 0 Reacties

Het inhoud geven aan een adaptieve wijze van denken bij ontwikkeling van het Marineterrein is bestuurlijk vastgelegd in de bestuursovereenkomst van 2013. De ministeries en de gemeente Amsterdam staan een nieuwe aanpak voor die ze als volgt omschrijven: ‘De ontwikkeling van het terrein zal geleidelijk gaan. (…) De waardeontwikkeling wordt gezocht in het gebied als geheel en beperkt zich niet tot de waardeontwikkeling van de afzonderlijke vastgoedobjecten. (…) De werkwijze bij de Ontwikkelingsstrategie is die van een geleide organische ontwikkeling. Het concept voor het gebied functioneert als een kompas en als stip op de horizon. Er ligt geen eindbeeld vast.’

 

Deze leidraad is ontwikkeld door Peter van Assche (bureau SLA), Marieke Berkers en Vincent Kompier in opdracht van Bureau Marineterrein Amsterdam

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts werkte als mede-inspirator mee aan de ontwikkeling van deze leidraad.