PBL – Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling

door | 24 aug 2014 | Publicatie | 0 Reacties

Steeds meer gemeenten zetten in op organische ontwikkeling als een manier om stedelijke ontwikkeling vorm te geven in een sterk veranderende omgeving. Deze gemeenten willen minder sturen op de uitkomst en het eindbeeld van de gebiedsontwikkeling, maar een uitnodigende, faciliterende rol vervullen. Organische ontwikkeling vraagt van gemeenten om een andere strategie op het gebied van interne organisatie, externe communicatie, juridisch-planologische kaders en financieel-economische instrumenten ter bekostiging van publieke voorzieningen (Buitelaar et al. 2012a). Op dit laatste onderwerp gaan we in deze studie verder in.

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts werkte aan deze PBL rapportage mee vanuit Gemeente Den Haag en het Ministerie I&M