Berghauser Pont Academy – praktijkcursus Wetgevingstechniek voor omgevingsplannen – 8 & 26 oktober 2020

door | J aug 2020 | Aankondiging | 0 Reacties

De Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving zal naar verwachting in 2022 in werking treden. In het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht ligt het primaat bij decentrale regelgeving: het Rijk laat veel onderwerpen over aan gemeenten, waterschappen en provincies. En ook op de regels die het Rijk nog wel stelt kan decentraal vaak maatwerk worden toegepast. Er ligt een grote uitdaging bij de decentrale overheden om hun regelgeving om te zetten naar integrale regels die zijn toegesneden op het gedachtegoed van het nieuwe stelsel.

 

Om deze opgave tot een succesvol einde te brengen zijn zowel kennis van het nieuwe stelsel als (wetgevings)vaardigheden nodig. Kennis over bijvoorbeeld de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de mogelijkheden van maatwerk op algemene rijksregels en de verschillende manieren om gebruiksruimte te verdelen. Vaardigheden in het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen.

 

Deze 2-daagse praktijkcursus zorgt er voor dat je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen.

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts en Simon Handgraaf zijn de docenten tijdens deze 2-daagse praktijkcursus.

Inhoud en resultaat

Na deze cursus heeft u de volgende kennis:

  • overzicht van de nationale producten van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht (incl. het Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de samenhang met decentrale regelgeving
  • overzicht van de nationale producten van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht
  • overzicht van de ruimte die decentrale overheden hebben om eigen regels te stellen en de onderwerpen die zij in ieder geval zullen moeten regelen
  • overzicht van de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving op omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen
  • inzicht in de systematiek van flexibiliteit binnen de instructieregels
  • inzicht in de systematiek van maatwerkregels op het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving
  • inzicht in de mogelijkheden om gebruiksruimte via het omgevingsplan te verdelen

Daarnaast oefent u de volgende vaardigheden:

  • regelgeving opstellen volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving en de 100 idee├źn voor de gemeentelijke regelgever
  • regels formuleren in Omgevingswet-stijl: kernachtig, helder en eenduidig
  • goed digitaliseerbare regels maken

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen van gemeenten, waterschappen en provincies die bezig zijn met de voorbereiding op de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht bij hun organisatie. Daarnaast is de cursus ook interessant voor juristen van adviesbureaus.