VNG – Leergang Het maken van een omgevingsplan – September 2020

door | J aug 2020 | Aankondiging | 0 Reacties

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Door de nieuwe wet worden de huidige bestemmingsplannen van rechtswege één omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Samenhang is van belang in dit juridische kader voor de fysieke leefomgeving. Een nieuw instrument brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Om aan deze kennisbehoefte te voorzien is de Leergang Omgevingsplan ontwikkeld.

 

Tijdens deze 6-daagse leergang ‘het maken van een Omgevingsplan’ worden de opgedane inzichten uit de pilots en praktijkproeven van de VNG gedeeld, vergroot u uw kennis, uw technische (wetgevings)vaardigheden en uw inzicht in wat de Omgevingswet voor uw specifieke rol betekent.

Maarten Engelberts

Maarten Engelberts is 1 van de docenten van de “VNG Leergang – Het maken van een omgevingsplan – September 2020”