Projecten

gallery/checkbox
gallery/logocolornotext
gallery/engineering

Interim adviseur Havenbedrijf Rotterdam

gallery/por

In het Rotterdamse havengebied is de transitie naar het nieuwe omgevingsrecht ingezet. Er wordt een pilot uitgevoerd voor Maasvlakte II, waarbij zowel een Chw-plan als een omgevingsplan wordt opgesteld. De pilot is in de eerste plaats een leer- en demonstatieproject: leren omgaan met nieuwe concepten en instrumenten en demonstreren hoe het nieuwe omgevingsrecht-instrumentarium zou kunnen werken. Op basis daarvan kunnen de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet worden vergeleken met de mogelijkheden van de Omgevingswet. Het betreft een gezamenlijk project van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland (PZH) en het Havenbedrijf Rotterdam (Hbr). Er wordt nauw samengewerkt met de betrokken omgevingsdiensten, waaronder Milieudienst Rijnmond (DCMR). Juriplan Advies stelt het Chw-plan en het omgevingsplan op.

Meer info: zie www.portofrotterdam.com

gallery/vng

Interim adviseur omgevingsrecht VNG

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor de hele gemeentelijke organisatie. De VNG is hiervoor in 2016 met het programma Invoering Omgevingswet gestart. Dit programma is gericht op de invoering van de wet en de realisatie van de ambities van de wet door gemeenten en kent drie elementen: kerninstrumenten, digitalisering/informatievoorziening en anders werken.

Relevant voor het bereiken van de doelen en ambities van de wet is dat er een goed samenspel plaatsvindt tussen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de gemeentelijke informatievoorziening én de kerninstrumenten van de wet. De wereld van de informatievoorziening en de juridische wereld moeten meer dan ooit samenwerken en daarin zit de uitdaging. Ze hebben allebei een eigen taal, manier van werken en redeneren.

Maarten is interim adviseur omgevingsrecht bij de VNG en van uit die rol o.a. betrokken bij het ontwikkelen van staalkaarten voor het omgevingsplan, het wetsvoorstel Transitiewet omgevingsrecht en het DSO. Lees de door hem geschreven blogs over:

Of zie voor meer info: https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet-invoering

gallery/steenvlinder koopmansstraat

Advisering Steenvlinder

Steenvlinder is veruit het meest ervaren bedrijf op het gebied van eigenbouw in Nederland, een gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Zelfbouw toepassen in zowel leegkomende gebouwen als op kavels is de ultieme manier om aan (her)ontwikkeling te doen. Zodanig dat mensen in staat zijn zelf hun woning te bouwen. Hun eigen paleis. En dat gaat niet vanzelf. Vrijstaande woningen in het dure segment lukt meestal wel, maar geschakeld, gestapeld of in een bestaand gebouw is vaak lastiger.

Omdat het veel voordelen heeft, wil Steenvlinder zelfbouw mogelijk maken voor iedereen: het geeft nieuw elan aan een wijk, het zorgt voor kansen voor actieve burgers, het staat voor organische groei en is bovendien maximaal duurzaam. Zelfbouw is te realiseren op basis van een marktconforme prijs en duurt niet langer dan seriematige bouw.

Juriplan Advies adviseert Steenvlinder op meerdere gebieden. Zo helpt Juriplan Advies bij het uitbreiden van het dienstenaanbod van Steenvlinder. Juriplan ontwikkelt een methodiek waarbij de (verschillende varianten voor de) vergunningprocedures en het kostenverhaal voor een transformatie van een bestaand pand worden toegevoegd aan de diensten die Steenvlinder levert. Het kenmerk van de diensten van Steenvlinder is dat er veel ruimte is voor de eindgebruiker. Steenvlinder levert bijvoorbeeld casco appartementen op waarbij de eindgebruiker de vrijheid heeft om het appartement naar eigen inzicht af te bouwen, in te richten en vorm te geven. Die rol van de eindgebruiker betekent iets voor de te doorlopen vergunningprocedures en het kostenverhaal. Juriplan Advies helpt Steenvlinder daarbij. Daarnaast ondersteunt Juriplan Advies bij de lopende projecten van Steenvlinder.

Meer info: zie www.steenvlinder.nl

gallery/rotterdam - hart van zuid

Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

Hart van Zuid is het 'hart' van Rotterdam Zuid. Vanaf 2016 ondergaat het gebied rond Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy een totale metamorfose. Doel: een nieuw bruisend stadscentrum; een plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich helemaal thuis voelen.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Het Ahoy-complex wordt gerenoveerd en uitgebreid met een internationaal congrescentrum, muziekhal, bioscoop en hotel.
  • De Gooilandsingel wordt een autoluwe verbindende schakel voor heel Hart van Zuid.
  • Midden in het gebied komt een nieuw Kunstenpand met theater en bibliotheek.
  • In het voormalig deelgemeentekantoor komt het eerste 50-meterzwembad van Rotterdam.
  • Er wordt fors geïnvesteerd in het aanwezige talent.
  • Het gebied krijgt betere en makkelijkere bus- en metroverbindingen. Het reizigerscomfort wordt verbeterd door een ingrijpende herinrichting van het bus- en metrostation.

De Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie Ballast Nedam en Heijmans realiseren Hart van Zuid in een unieke publiek-private samenwerking. Juriplan Advies is door deze ontwikkelpartners benoemd als deskundige.

Meer info: zie www.hartvanzuid.nl

gallery/scobe academy

Docent omgevingsrecht

Maarten verzorgt op regelmatige basis het college Omgevingswet als onderdeel van de opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht. Deze opleiding is met name geschikt voor planeconomen, vastgoedjuristen en projectleiders gebiedsontwikkeling die net van functie zijn geswitcht, zich verder willen ontwikkelen en hiervoor handvatten in de praktijk nodig hebben.

Zie voor meer informatie https://scobe.nl/nieuws/ervaringen-opleiding-planeconomie-vastgoedrecht-2018

gallery/omgevingsplan
gallery/logo

Docent omgevingsrecht

Wat heb je nodig om een omgevingsplan of waterschapsverordening te maken?

Kennis en vaardigheden!

Daarom biedt Berghauser Pont Academy nu de 2-daagse Praktijkcursus Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet aan. In die cursus krijg je inzicht in de instructieregels van het Rijk, de mogelijkheden van maatwerkregels en de verschillende manieren om gebruiksruimte te verdelen. Je oefent ook de wetgevingsvaardigheden om goede regels te schrijven, in Omgevingswet-stijl.

Simon Handgraaf, Colibry Advies en Maarten Engelberts, Juriplan Advies, zijn de docenten.

Meld je aan via www.berghauserpontacademy.nl

 

Auteur

gallery/sdu-vind-omgevingszaken-logo

Maarten is vast auteur voor de kennisbank Omgevingszaken van Sdu

Zie voor meer informatie www.vindomgevingszaken.nl

 

gallery/tygron

Dynamisch 3D model

Dankzij een samenwerkingsverband met Tygron (http://www.tygron.com/nl) en VV1 advies voor de leefomgeving (http://www.vv1advies.nl) is Juriplan Advies in staat om dynamische 3D modellen van de leefomgeving in te zetten om:

  • te oefenen met het instrumentarium van de Omgevingswet
  • een omgevingsvisie of omgevingsplan op te stellen, aan de hand van 3D data van de leefomgeving.

Zie voor meer informatie Een succesvolle transitie naar de Omgevingswet: doen is het nieuwe praten