Juriplan Advies

ontwikkelt omgevingsplannen die het tempo van de maatschappij kunnen bijhouden

Wij geven gedegen Advies,

delen onze kennis via onze Academy,

ontwikkelen innovatieve Tooling, en

beschikken over een uitgebreid Netwerk.

Juriplan Advies

Heeft u behoefte aan advies op het terrein van het omgevingsrecht?

De Omgevingswet staat voor de deur. Dit betekent dat organisaties voorbereid moeten zijn op de veranderingen die de wetswijziging met zich meebrengt. Zowel op organisatorisch als op juridisch vlak.

Juriplan Advies ziet het als een kans om dit moment aan te grijpen om het omgevingsrecht effectiever en efficiënter te maken. Onze drive is met minder onderzoek en inzet sneller uw beleidsdoelen bereiken en de dienstverlening verbeteren.

Onze kennis en ervaring, die we zowel in de praktijk als door het (mee)schrijven aan wet- en regelgeving hebben opgedaan, zetten we in voor uw organisatievraagstukken en uw kennisbehoefte.

 • Heeft u behoefte aan specifieke ondersteuning bij de complexe vraagstukken in het omgevingsrecht?
 • Wilt u aan de slag met het opstellen van omgevingsplannen, omgevingsverordeningen of programma’s?
 • Zoekt u daarbij versnelling voor vraagstukken op het terrein van energietransitie, of stikstofdepositie?
 • Of wilt u via de Crisis- en herstelwet anticiperen op de Omgevingswet?

Contact opnemen

We bekijken graag met u de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek. 

Voorbeelden van ons werk

We hebben een aantal projecten verzameld om u een idee te geven van ons werk. 

Juriplan Netwerk

Zoekt u adviseurs om uw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over samenwerken. Wij doen dat zelf ook. Met professionals uit ons uitgebreide netwerk.

Door creativiteit en ervaring te bundelen zijn we flexibel en snel. Ons netwerk is breed en loopt uiteen van wetgever tot uitvoeringspraktijk. Zo kunnen we per klus een team op maat samenstellen, waardoor we snel tot resultaat komen bij complexe vraagstukken.

 

 • Zoekt u een kwartiermaker die uw organisatie voorbereidt op de Omgevingswet?
 • Worstelt u met uw plan van aanpak voor het omgevingsplan?
 • Zoekt u naar de verbanden tussen regels, annotaties, toepasbare regels en informatieproducten?
 • Of bent u al klaar en heeft u behoefte aan een kwaliteitstoets of systeemcheck?
 • Heeft u behoefte aan ondersteuning op het terrein van grondexploitatie (kostenverhaal), planschade (nadeelcompensatie), financiële zekerheid of leges?
 • Heeft u behoefte aan ondersteuning bij vergunningaanvragen, ruimtelijke onderbouwingen of een haalbaarheidsstudie?
 • Of zoekt u iemand die in uw organisatie op dat vlak komt puinruimen?

Onze netwerkpartners

Wilt u weten wie de samenwerkingspartners van het Juriplan Netwerk zijn?

Contact opnemen

We bekijken graag met u de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek. 

Juriplan Tooling

Wilt u digitale hulpmiddelen inzetten om uw ambities te bereiken?

Effectiviteit en efficiency gaan samen met digitale hulpmiddelen. Wij zien de innovatieve mogelijkheden op dit vlak. Mogelijkheden waardoor u uw werk efficiënter kunt doen, met minder onderzoekslasten en met meer transparantie in het planvormingsproces.

Daarom ontwikkelt Juriplan Advies Tooling zoals de omgevingsplangenerator en omgevingseffectchecker. Deze tools kunnen op maat voor uw organisatie worden ingezet door één van onze specialisten, of netwerkpartners.

 

 • Wilt u real-time kunnen inspelen op de veranderende vraagstukken vanuit de samenleving?
 • Heeft u behoefte aan 3D inzicht in de (lokale) effecten van uw besluitvorming over de leefomgeving?
 • Wilt u onze tools inzetten in uw Omgevingswetproject?

Voorbeelden van ons aanbod

We hebben een aantal toolss verzameld om u een idee te geven van ons werk.

Contact opnemen

We bekijken graag met u de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek. 

Juriplan Academy

Heeft u behoefte aan meer kennis voor het opstellen van omgevingsplannen?

Kennisontwikkeling stopt nooit. Dit geldt nu misschien meer dan ooit, ook voor het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht staat bol van de keuzemogelijkheden. Daarnaast vereist de Omgevingswet ook aanpassing van uw gedrag en de manier van denken van uw organisatie. Wij geloven dat kennis en inzicht groeit door het te doen.

Juriplan Academy biedt diverse (maatwerk) trainingen, cursussen en opleidingstrajecten om uw organisatie optimaal uit te rusten met de gewenste praktijkkennis. Elke organisatie heeft specifieke vraagstukken en dus een bijbehorende kennisbehoefte. Wij denken met u mee en delen onze ervaring om de juiste training voor uw organisatie in te richten. Onze enige voorwaarde is dat de praktijk centraal staat.

 

 • Heeft u behoefte aan een training op het gebied van het omgevingsrecht?
 • Wilt u opgeleid worden in een specifiek onderwerp in relatie tot de Omgevingswet?
 • Wilt u een praktijkproef uitvoeren
 • Heeft u behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van het omgevingsrecht?
 • Heeft u behoefte aan het uitdiepen van praktijkvoorbeelden om uw eigen kennis verder te ontwikkelen?

Bekijk ons aanbod

We hebben een aantal trainingen verzameld om u een idee te geven van ons werk.

Contact opnemen

We bekijken graag met u de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek.